Lielais Gavēnis – Baskāju karmelīti Latvijā

Lielais Gavēnis

Lielais Gavēnis – dvēseles atmodas laiks un jaunas dzīves sākums

26. februārī – Pelnu trešdiena Sv. Mise: 7.15 un 18.00 /jāievēro stingrs gavēnis/

Dievkalpojumi Lielajā Gavēnī:

Krusta ceļa lūgšana trešdienās: (poļu v.), piektdienās (latviešu v.) – plkst. 17.00
„Rūgto asaru” dievkalpojums svētdienās: pirms Sv. Mises plkst. 9.00 – poļu val.; pirms Sv. Mises plkst. 11.00 – latviešu val.

19. martā – draudzes aizbildņa Sv. Jāzepa svētki

17.,18., 19. martā – 40 stundu dievkalpojums un draudzes rekolekcijas
Sv. Mise šajās dienās plkst. 9.00 (poļu v.); 11.00 un 18.00
Vissvētākā Sakramenta adorācija – visu dienu (no plkst. 7.30)

25. martā – Kunga pasludināšanas svētki Sv. Mise – 9.00 (poļu v.); 11.00 un 18.00

Mūsu draudzē notiek gatavošanās Iestiprināšanas sakramenta saņemšanai. Iestiprināšanas sakramentu piešķirs Rīgas arhibīskaps metropolīts V.E. Zbigņevs Stankevičs 19.martā, svinot Svēto Misi plkst. 18.00. Pieteikties draudzes sakristejā vai pa tālr.: 22035236