Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību – Baskāju karmelīti Latvijā

Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību

“Parādīja mums laipnību” sal. Apd 28:1

18.– 25. janvāris – Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību.

2. februārī – Kunga prezentācijas svētki (Sveču diena)
Mēneša pirmā svētdiena, Vissv. Sakramenta adorācija no plkst. 7.30

3. februārī – sv. Blazija piemiņas diena – svētība pret kakla slimībām
Sv. Mise: 7.15 un 18.00

5. februārī – sv. Agates piemiņas diena – maizes un ūdens svētīšana
Sv. Mise: 7.15 un 18.00

11. februārī – Lurdas Dievmātes piemiņas diena – Svētība slimniekiem
Sv. Mises: 7.15 un 18.00

26. februārī – Pelnu trešdiena. Lielā Gavēņa sākums