Lieldienas 2021 – Baskāju karmelīti Latvijā

Lieldienas 2021

1. Aprīlī – Lielā Ceturtdiena. Kunga Pēdējo Vakariņu Sv. Mise plkst.18.00.

2. Aprīlī – Lielā Piektdiena. Kunga ciešanu un nāves piemiņas dievkalpojums plkst. 15.00.

3. Aprīlī – Lielā Sestdiena. Ēdienu svētīšana katru stundu, sākot no plkst. 10.00 līdz plkst. 19.00. Ja vēlaties pasvētīt ūdeni, tad ūdens jāpaņem pašiem līdzi.
Kristus Augšāmcelšanās svētku vigīlijas Sv. Mise plkst. 19.00

4. Aprīlī – Kunga Augšāmcelšanās svētki. Sv. Mise: 9.00 PL; 11.00; 18.00 Rezurekcijas procesija nenotiks.

5. Aprīlī – otrās Lieldienas. Sv. Mise: 9.00 (poļu val.); 11.00; 18.00.

11. Aprīlī – Kunga Žēlsirdības svētdiena.

Apmeklētājus lūdzam ievērot visas epidemioloģiskās prasības