Kristus Dzimšanas Svētki 2020 – Baskāju karmelīti Latvijā

Kristus Dzimšanas Svētki 2020

 1. decembris – Kristus Dzimšanas Svētku Vigīlija
  Sv. Mises plkst. 15.00 PL, 16.30 LV un 18.00 LV. Rīta sv. Mise plkst. 7.15 nenotiks.
 1. decembris – Mūsu Kunga Jēzus Kristus Piedzimšana
  Sv. Mises plkst. 9.00 PL, 10.00 LV, 11.00 LV un 18.00 LV
 1. decembrī – Sv. Stefana svētki (Otrie Ziemassvētki)
  Sv. Mises plkst. 9.00 PL 11.00 LV un 18.00 LV
 1. decembris – Svētās Ģimenes svētki
  Sv. Mises plkst. 9.00 PL, 10.00 LV, 11.00 LV un 18.00 LV
  Tā ir arī sv. apustuļa Jāņa diena, tāpēc būs iespēja pasvētīt sauso vīnu un sulas.
 1. decembrī – Gada noslēguma dievkalpojums
  Sv. Mises plkst. 7.15 LV un 18.00 LV. Pēc vakara sv. Mises adorācija.
 1. janvārī – Vissvētākās Jaunavas Marijas – Dieva Mātes svētki
  Sv. Mises plkst. 9.00 PL, 11.00 LV un 18.00 LV
 1. janvārī – Kunga Epifānijas svētki (Zvaigznes diena)
  Sv. Mises 9:00 PL, 11:00 LV un 18:00 LV

Apmeklētājus lūdzam ievērot visas epidemioloģiskās prasības