Lieldienu V svētdiena – Baskāju karmelīti Latvijā

Lieldienu V svētdiena

Radio, televizors, dators, ledusskapis un citi priekšmeti bez elektrības ir tikai kā mēbeles, lietas bez vērtības. Tie neizpilda savus uzdevumus. Bet, tajā brīdī, kad parādās elektrība, tie atgūst savu patieso vērtību. Līdzīgi ir arī ar mūsu garīgo dzīvi.
Vīnakoks, tas ir cildens augs. Vīnogas var būt baltas vai sarkanas, saldas un skābas. Tās aug uz zariem, bet šie zari bez vīnakoka nav nekas. Kāpēc vīnkopis notīra zarus? Lai tie nestu vēl vairāk augļu. Bet, tos, kuri nenes augļus, nocērt un iemet ugunī un tie sadeg. Arī mēs esam dažādi, bet mūsu pienākums ir nest labus garīgos augļus. To mēs darām, ja esam kopā ar Jēzu, bet bez Viņa – ko mēs varam? Es esmu vīnakoks, jūs – zari. Kas paliek manī un Es – viņā, tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs nekā nespējat darīt. Tu redzi, brāli un mās, cik liela ir Dieva mīlestība pret mums un Viņa rūpes par mums. Jēzus grib, lai tādas attiecības, kādas ir starp Jēzu un Dievu, būtu arī starp mums un Dievu. Tādēļ ir vajadzīga tīrīšana, bet, protams, tā ir nepatīkama. Dažreiz ļoti sāp, bet pēc tam – cik saldi un lieli būs augļi! Ja jūs paliksiet manī un mani vārdi paliks jūsos, lūdziet, ko vien gribat, un tas jums notiks. Svētīgais Jānis Pāvils II apustuliskajā vēstulē „Salvifici doloris” raksta: „Pasaulē ir ciešanas tādēļ, lai atbrīvotu mīlestību, lai dzimtu tuvākmīlestības darbi, lai visa cilvēku civilizācija tiktu pārveidota par mīlestības civilizāciju.”
Svētais Jānis mums atgādina: Bērni, mīlēsim ne ar vārdiem un ne ar mēli, bet gan darbos un patiesībā. Savā dzīvē mēs runājam daudz lieka, bet būtu labi, ja mēs dotu labu liecību ar savu dzīvi. Negaidīsim, lai cits kaut ko darītu manā vietā, bet pirmie centīsimies to izdarīt. Neteiksim „ darīšu to rīt” vai „vēlāk”, bet izdarīsim to tagad. Pieņemsim kādu pārestību bez dusmām un strīdiem, būsim atvērti uz visiem, tādi, kuri nes mieru un prieku. Vairāk klausīsimies nekā runāsim, būsim pazemīgi nevis augstprātīgi. Viņa bauslis ir tas, lai mēs ticētu Viņa Dēla Jēzus Kristus vārdam un cits citu mīlētu, kā Viņš mums pavēlējis. Un, kas pilda Viņa baušļus, tas paliek Dievā un Dievs viņā.

T. Staņislavs Praciaks OCD