Lieldienu VI svētdiena – Baskāju karmelīti Latvijā

Lieldienu VI svētdiena

Mīlestība. Cik daudz mēs par to runājam. Bet, kas tā ir mīlestība?
Kalps un draugs. Kāda ir atšķirība starp viņiem? Tas pirmais izpilda kunga gribu un bez viņa neko nevar darīt. Cik smagi viņš strādā no rīta līdz vakaram. Varbūt viņa kungs ļoti mīl savu kalpu, tomēr viņš vienmēr ir tikai kalps. Protams, labais un uzticīgais kalps. Draugs – tas ir kaut kas cits. Viņš pats var darīt to, ko grib, bet bieži dara to, ko grib viņa draugs. Viņš savu draugu ļoti mīl. Grūtībās, problēmās, krīzē viņš vienmēr ir gatavs tam palīdzēt. Īsts draugs nekad neatstās savu draugu. Dieva mīlestības dēļ mēs esam Viņa draugi, ja mēs izpildām Viņa pavēles. Kā mani ir mīlējis Tēvs, tāpat arī Es jūs esmu mīlējis. Palieciet manā mīlestībā! Mīlestība tā ir Dieva dāvana. Pirmā (vispirms) mīlestība piedzima Dieva sirdī. Tādēļ Jēzus mūs mīlēja tā, kā mīlēja Viņa Tēvs. Un tā ir īsta, šķīsta mīlestība. Kā teica svētais Jānis: nevis mēs iemīlējām Dievu, bet Viņš pats mūs mīlēja un sūtīja savu Dēlu kā gandarīšanas upuri par mūsu grēkiem. Mēs esam Viņa kalpi, bet Jēzus nosauc mūs par draugiem. Jūs esat mani draugi, ja darāt to, ko Es jums pavēlu. Es vairs nesaucu jūs par kalpiem, jo kalps nezina, ko dara viņa kungs. Bet Es jūs nosaucu par draugiem, jo visu, ko dzirdēju no sava Tēva, Es jums darīju zināmu. Tas ir īstais draugs, kurš ar saviem draugiem runā atklāti. Mēs visi labi dzirdējām, ka esam Jēzus draugi, ja pildām Viņa pavēles. Centīsimies izpildīt Viņa pavēli tādēļ, ka tas Viņam ļoti patīk – mīlēsim viens otru! Svētais Augustīns teica: „Par tik tu kļūsti skaistāks no dienas dienā, par cik tevī pieaug mīlestība. Jo mīlestība ir dvēseles rotājums, tās skaistums.”
Šodien Jēzus arī teica: Ne jūs mani izvēlējāties, bet Es jūs izvēlējos un norīkoju tam, lai jūs ietu un nestu augļus un jūsu augļi pastāvētu. Brāli un mās, cik reizes mēs teicām Jēzum, ka Viņu ļoti mīlam. Bet, kad ir grūtības, problēmas, tad kurnam, negribam Viņam uzticēties un nepieņemam Viņa mācību. Tā ir kļūda. Vai nu mēs mīlam gan tad, kad ir labi, gan tad, kad ir grūti, vai arī nemīlam nemaz. Svētā Terēze no Avilas mums atgādina: „Kur ir patiesa mīlestība, kas tiecas uz Dieva mīlestību, tur gribu nevada kaislības, tieši otrādi, mīlestība un griba viena otrai palīdz kaislības uzvarēt. (…) Nepieļausim, ka mūsu griba vergotu kādam citam, izņemot To, kurš mūsu gribu ir atpircis ar savām asinīm. Paturēsim prātā, ka, atmetot šos principus, ir viegli sapīties valgos, no kuriem vēlāk gandrīz neiespējami atbrīvoties.”

T. Staņislavs Praciaks OCD