Lieldienu V svētdiena – Baskāju karmelīti Latvijā

Kristus ir augšāmcēlies!

Mani dārgie, domāju ka ikviens no mums ir uzdevis vai uzdod sev jautājumu: Kāds ir Dievs? Jau no bērnības mēs vēlamies zināt, kā Viņš izskatās, vai tiešām Viņam ir gara bārda, vai ir vecs un citi tam līdzigi jautājumi? Atbildes uz šiem jautājumiem, ir tikai mūsu fantāzijas, kuras mēs nevaram izteikt vārdos. Katrs Dieva attēls, pat vislabākais, tikai aizēnos Viņu.
Katrā no mums ir ilgas ieraudzīt Dievu jau šeit virs zemes. Apustulis Filips prasa Jēzum:  “Kungs, parādi mums Tēvu, un mums pietiks.” Viņš šos vārdus izsaka arī mūsu vārdā. Sv. Jānis apustulis raksta: Dievu neviens nekad nav redzējis: vienpiedzimušais Dēls (…) To atklāja. Jēzus atbildot Filipam un vienlaicīgi mums saka: Kas mani ir redzējis, tas ir redzējis Tēvu.(…) Ticiet man, ka Es esmu Tēvā un Tēvs ir manī. Tas nozīmē, ka Jēzus ir liecinieks. Kā apustuļi bija augšāmcelšanās liecinieki, tā Jēzus ir sava Tēva liecinieks.
Mēs pazīstam Dievu Tēvu, jo Jēzus, Dieva Dēls, mums Viņu atklāja. Ja vēlamies vairāk iepazīt Dievu, nav cita ceļa, kā caur Jēzu. Vēstulē ebrejiem lasām: Viņš ir godības atspīdums un Viņa būtības attēls. Kristus atnāca pasaulē, lai mums atklātu Tēvu, kurš mīl. Jo Viņš mūs radīja no mīlestības, un no mīlestības rūpējas par mums, kaut mums ir grūti to pamanīt. Tieši Jēzus personā, mēs varam atklāt cik ļoti Dievs mīl cilvēku. Jēzus vienmēr meklēja cilvēkus, viņš izturējās pret viņiem ar mīlestību, gatavs piedāvāt žēlsirdību un piedošanu. Kad aizgāj pie Tēva, vai kaut kas no tā mainījās? Jēzus vēl aizvien meklē ikvienu no mums, ir gatavs pieņemt ikvienu no mums, uzklausīt, apveltīt ar mīlestību un aizvest pie sava Tēva. Tas ir atkarīgs no mums, cik bieži mēs to izmantosim.
Lai mēs vienmēr censtos dzīvot ar šī psalma vārdiem: Raug, Kunga acis ir pār tiem, kas Viņa bīstas, pār tiem, kas cer uz Viņa žēlsirdību, lai viņu dvēseli izglābtu no nāves un viņus pabarotu bada laikā.

T. Staņislavs Praciaks OCD