Lieldienu VI svētdiena – Baskāju karmelīti Latvijā

Lieldienu VI svētdiena

Kristus ir Augšāmcēlies!

Mani dārgie, kad mums kristiešiem pēdējā laikā arvien vairāk ar noteiktību ir jānostājas Kristus pusē, tad tas savukārt noved pie vajāšanām un ciešanām. Mūsdienu katoļu domātājs Roberto de Mattei deva precīzu situācijas, kādā mūsdienās mēs dzīvojam, novērtēšanu: „Gājiens uz totalitārismu ir sadalīts trīs posmos. Pirmais ir likuma un objektīvās patiesības esamības noliegums, kā rezultātā tiek pielīdzināts labais un ļaunais, grēks un tikumība. Otrais ir morālo noviržu institucionalizācija, kas izpaužas kā privātā ļaunuma pārvēršana sabiedriskajā tikumā. Visbeidzot, trešais ir ieviest likumīgus sodus par labo”.
Brāļi un māsas, mūsu dzīvē mēs atkārtojot pēc Pilāta bieži sakām: Kas ir patiesība? Dažreiz mēs pat to noliedzam: Patiesība? Tādas nav. Kuru mēs vēlamies apkrāpt un apmānīt? Varbūt otru cilvēku un dažreiz tas izdosies, bet patiesībā mēs muļķojam pašus sevi. Dievu nevar maldināt vai apmānīt, jo Viņš ir Patiesība.
Pašreizējais pasaules modelis lielā mērā ietekmē dažādas mūsu dzīves jomas. Jo liberālāks un progresīvāks esmu, jo vairāk varu paļauties uz politisko atbalstu, karjeru, paaugstināšanu amatā un pat finansiālu atbalstu. Uz morāles un kristīgo vērtību rēķina es atbrīvojos no saviem ideāliem un pieņemu citus, bieži uzspiestus, jo tam tā jābūt, galu galā mēs virzāmies ar progresu. Dievs ir izveidojis kārtību Visumā, Viņš nav akls, Viņš redz visu.
Pasaule vēlas, lai cilvēki dzīvotu tā, kā vēlas, bez noteikumiem. Jā, ir noteikumi, bet tie tiek uzlikti no augšas. Mums visiem ir jāpielāgojas šiem principiem. Kas to nedara, tas dzīvo nomalēs, ārpus sabiedrības. Mūsdienu propaganda paziņo, ka kristīgās vērtības ir pagātne. Tagad ir jauns laikmets. Tas ietver ciešanas, atmestību un izsmieklu. Kas iztur līdz galam, tas tiks izglābts.
Svētais apustulis Pēteris mums atgādina un prasa mums: Uzskatiet Kungu Kristu par Svēto savā sirdī un vienmēr esiet gatavi aizstāvēties pret katru, kas prasa no jums pamatojumu tai cerībai, kas ir jūsos, tomēr ar lēnprātību un bijību, un paturēdami labu sirdsapziņu, lai to lietu dēļ, par kurām jūs aprunā, nonāktu kaunā tie, kas nomelno jūsu labo dzīvi Kristū. Jo labāk ir ciest, labu darot, ja tāda būtu Dieva griba, nekā darot ļaunu.
Dārgie draugi, atvērsim sevi Dievam, jo šodien Viņš mums ir ļoti vajadzīgs. Bez Viņa palīdzības mēs varam apmaldīties, attālināties no Viņa vērtībām. Tikai kopā ar Viņu mēs varam izdzīvot. Ar Viņa palīdzību neļausimies ļaunumam, bet ļaunumu pārvarēsim ar labo.

T. Staņislavs Praciaks OCD