Palmu svētdiena – Baskāju karmelīti Latvijā

Palmu svētdiena

Šodienas Evaņģēlija fragmenti atklāj mums cilvēku nostāju, kura mainās atkarīgi no tā, kādā situācijā mēs atrodamies.
Pirmajā reizē satiekamies ar pūli, kad Jēzus iejāj Jeruzālemē. Šajā situācijā pūlis reaģē spontāni, priecīgi un tas izplūst no sirds dziļumiem. Šī reakcija ir patiesa.
Otrajā reizē satiekamies ar pūli, kad esam pie Pilāta. Cik gan atšķirīga ir pūļa uzvedība. Pūlis ir daudz vairāk uzbudinātāks, dusmīgāks, bet tas nav patiess. Lielākā daļa no viņiem tika priesteru uzpirkta.
Dārgais brāli un māsa, kur atrodies tu? Ar kuru cilvēku grupu tu identificējies pašlaik? Mēs bieži esam kā šis pūlis. No vienas puses patiesi, atvērti uz Dievu; no otras puses cik gan daudz reižu esam izteikuši Dievam pārmetumus. Tieši Viņš bija vainīgs pie visām mūsu nelaimēm.
Mani dārgie, mums kā Jēzus mācekļiem ir jāpaliek uzticīgiem līdz galam, neskatoties uz to, kas notiek. Jo īpaši šajā mums grūtajā laikā. Šis ir mūsu ticības un paļāvības pārbaudes laiks! Izdzīvosim to cik vien labi varam.

T. Staņislavs Praciaks OCD