Pateicība – Baskāju karmelīti Latvijā

Pateicība

Saistībā ar tik lielu labvēlību, gādību un pašaizliedzību, kādu pēdējā laikā no Jums saņemam, gribam no visas sirds Jums izteikt pateicību. Lai Dievs atmaksā par Jūsu lūgšanām un upuriem, īpašī vecākiem cilvēkiem, kurus parasti pirms svētkiem apciemojām un nesām Svēto Komuniju, kuri tagad ar mums vienojas tikai garīgi. Lai Dievs atmaksā par tik svarīgo Jūsu finansiālo atbalstu, kā arī par bezinteresu materiālo palīdzību, paldies, mūsu draudzes locekļiem un visiem Karmela draugiem. Jūsu nostāja parāda, ka esam viena liela ģimene, kura īpaši grūtos brīžos vēlas palīdzēt un šī palīdzība, nāk no sirds dziļumiem. Mēs atceramies Jūs savās lūgšanās un lūdzamies par visiem slimajiem un viņu ģimenēm, lūdzot veselību un visas nepieciešamās žēlastības. Par visiem, kuri kalpo slimniekiem, īpaši slimīcās, lai labais Dievs atalgo viņu pūles un pašaizliedzību. Tāpat par tiem, kurus Kungs jau ir saucis pie sevis, lai dāvā mūžīgo svētlaimi.
Izmantojot interneta palīdzību, gribam pateikt PALDIES Jums arī Ikšķiles Baskāju karmelīšu māsu vārdā, kuras dzīvo klauzūrā un lielāko laiku pavada lūgšanā un īpaši lūdzas par visu Latvijas Baznīcu. Arī māsas šajā laikā sastapās ar Jūsu labvēlību par ko izsaka lielu pateicību.
Tā kā pēdējā laikā aizvien biežāk mūsu labvēļi jautā pēc bankas konta numura, to publicējam zemāk. Ticam, ka jau pavisam drīz, pēc epidēmijas beigšanās, atkal satiksimies un būsim garīgi stiprāki. Lai šis Lielā gavēņa beigu posms Jums ir laiks, kad vēl vairāk tuvoties Jēzum, un Marija, Karmela Karaliene, lai izlūdz Jums visas nepieciešamās žēlastības!

Baskāju karmelītu vārdā:
T. Jaroslavs Nedza

Baskāju karmelītu brāļi:

Rīgas svētā Jāzepa Romas katoļu draudze
Reģistrācijas Nr. 90000484373
AS Swedbank S.W.I.F.T HABALV22
LV11HABA0551021380753

Baskāju karmelīšu māsas:

Baskāju Karmelīšu ordeņa klosteris
Reģistrācijas nr.: 90002373265
AS Swedbank S.W.I.F.T HABALV22
LV78HABA0551017666290