Parastā liturģiskā laika XI. svētdiena – Baskāju karmelīti Latvijā

Parastā liturģiskā laika XI. svētdiena

Kad Jēzus redzēja ļaužu pulkus, Viņš iežēlojās par tiem, jo viņi bija apspiesti un atstāti kā avis, kam nav gana.
Mani dārgie, Dievs bieži atgādināja caur praviešiem visai izredzētajai tautai, ka Viņš ir gans, bet izraēlieši ir Viņa ganāmpulks. Kad Baznīca tika nodibināta, Jēzus ir tās gans.
Ikviens no mums, iespējams, ir redzējis aitu vai ganāmpulku un ganu. Ganāmpulks, kas brīvi ganās bez gana ir pakļauts briesmām un ir ļoti nabadzīgs. Labs gans ir liela ganāmpulka laime. Viņš garantē ganāmpulka drošību, viņš rūpējas par labām ganībām, viņš parāda ceļu uz dzirdināšanas vietām. Viņš pārliecinās, ka neviena no tām nav pazudusi. Dziedē slimās, aizsargā vājās, meklē pazudušās.
Brāļi un māsas, vai tāds nav Dievs? Viņš mūs mīl, Viņš ir pirmais, kurš mūs meklē, gatavs piedot, pacietīgi uzklausa, dod padomu un dziedina dvēseli. Viņš vienmēr mūs baro ar vislabāko ēdienu un dod mums vislabāko dzērienu. Tas viss ir bez maksas.
Ganam ir palīgi, īpaši, ja ganāmpulks ir ļoti liels. Tomēr ne visi palīgi savu darbu veic pienācīgi. Ir tādi, kuriem patīk neko nedarīt vai vienkārši rūpējas tikai par sevi, un viņus neinteresē ganāmpulka liktenis. Ir arī strādīgi palīgi, un gans, tas ir Dievs, par viņiem priecājas.
Lūgsim šodien Kungu, lai  nekad nepietrūktu patiesu un strādīgu Gana palīgu, kuri būtu pilnībā atdoti ganāmpulkam.

T. Staņislavs Praciaks OCD