Patiesība darīs jūs brīvus – Baskāju karmelīti Latvijā

Pazīsiet patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus. Sv. Akvīnas Toms raksta, ka šis teikums darīs jūs brīvus, nenozīmē brīvus no grūtībām un problēmām. Bet brīvus no nepatiesības, no grēka un iznīcības verdzības. Te nav runa par politisku brīvību vai brīvību, kuru bieži meklē šodienas cilvēks. Jēzus atnāca uz pasauli, lai mūs apdāvinātu ar šo visskaistāko un visdziļāko brīvību, lai mūs atbrīvotu no tā, kas mums traucē mūsu attiecībās ar Dievu. Lai mūs atbrīvotu no grēka verdzības. Tāda ir patiesība. Cik ilgi cilvēks dzīvo grēkā, melos, cik ilgi negrib pieņemt patiesību par sevi, tik ilgi nevar kļūt brīvs. Tik ilgi dzīvos verdzībā.
Sv. Terēze no Jēzus bieži aicināja savas māsas dzīvot, staigāt patiesībā. Rakstot par dvēseles pili, jau pašā sākuma uzsver, ka lai ieietu pirmajos mājokļos ir nepieciešama sevis pazīšana. Mums jācenšas pazīt sevi, savu cieņu, dvēseles skaistumu un saprast arī to, kas mēs esam bez Dieva. Kādā veidā varam pazīt un pieņemt sevi? Sv. Terēze piedāvā, lai cenšamies pazīt sevi Dieva gaismā. Jo Dievs ir tas, kurš mūs pazīst labāk nekā mēs paši, un ne tikai pazīst, bet mūs arī mīl. Viņa mīlestība mums parāda mūsu cieņu un skaistumu, bet arī vājības un vājās puses. Tātad, lai ieietu pirmajā mājokli, ir nepieciešams pazīt sevi.
Bet stāvot pie pēdējā mājokļa sliekšņa Sv. Terēze raksta par pazemību, kuru saprot kā staigāšanu patiesībā. Tāpēc raksta: Ar to es negribu sacīt tikai to, ka mēs nedrīkstam melot, jo, paldies Dievam, es zinu, ka šajās mājās jūs cenšaties nekad nemelot, bet aicinu dzīvot patiesībā Dieva un cilvēku priekšā, cik tas ir mūsu spēkos, un it īpaši nevēlēties, lai mūs uzskata par labākām, nekā mēs esam. Atdosim Dievam visu, kas Viņam pienākas, un atstāsim sev to, kas pieder mums. Tieksimies vienmēr pēc patiesības.

T. Jaroslavs Nedza OCD