Rīgas sv. Jāzepa draudze sveic jauno prāvestu – Baskāju karmelīti Latvijā

Rīgas sv. Jāzepa draudze sveic jauno prāvestu

Šī gada 11. septembrī par prāvestu Rīgas sv. Jāzepa draudzē, Rīgas Arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs nominēja t. Jaroslavu Nedzu OCD.
Draudzes vārdā gribam vispirms izteikt pateicību bijušam prāvestam, t. Staņislavam Pračakam par visu ko Jūs esat darījis mūsu draudzes labā. Jūsu kalpošana paliks mūsu sirdīs. Novēlam Jums Dieva svētību, stipru veselību un Dievmātes aizbildniecību!
Sv. Jāzepa draudze novēl jaunajam prāvestam Dieva svētību, Svētā Gara spēku, Dievmātes un sv. Jāzepa aizbildniecību katras dienas kalpojumā. Mēs atbalstīsim Jūs ar savām lūgšanām un darbu Jūsu prāvesta kalpošanā.

Lai mūsu ceļš būtu kopīgs,
Lai mūsu lūgšanas būtu pazemīgas,
Lai mūsu mīlestība būtu stipra,
Lai mūsu cerība būtu spēcīgāka par visu, kas pretojas šai cerībai.

(sv. Jānis Pāvils II)

Lai Dievs Jūs svētī!

Rīgas Sv. Jāzepa draudze