Septembris – Baskāju karmelīti Latvijā

Septembris

Sāksim jauno mācību gadu ar Dieva svētību!

Septembrī pēc katras Sv. Mises (plkst.9.00, 11.00 un 18.00) tiks dota svētība skolēniem, studentiem, skolotājiem, audzinātājiem.

Māci man ticēt, Kungs,
māci man lūgt!

Svētku un piemiņas dienas septembrī:

01.09. – Mēneša pirmā svētdiena. Vissvētākā Sakramenta adorācija no plkst. 7.30 – Sv. Mise: 9.00 (poļu val.), 11.00 un 18.00
12.09. – Vissvētākās Jaunavas Marijas vārda diena. – Sv. Mises kā darbdienās.
14.09. – Svētā Krusta pagodināšanas svētki. – Sv. Mises kā darbdienās.
23.09. – Sv. Tēvs Pio no Pjetrelčīnas. – Sv. Mises kā darbdienās.
29.09. – Svētie erceņģeļi Miķelis, Gabriels un Rafaels. – Sv. Mises kā darbdienās.