Oktobris – Baskāju karmelīti Latvijā

Oktobris

Oktobris – Rožukroņa mēnesis

Piemiņas dienas:

1.10. – sv. Terēze no Bērna Jēzus – svētki.
4.10. – sv. Francisks no Asīzes.
6.10. – mēneša pirmā svētdiena (Vissvētākā Sakramenta adorācija no plkst. 7.30)
7.10. – Vissv. Jaunava Marija – Rožukroņa Karaliene.
15.10. – sv. Terēze no Avilas – lieli svētki, svinīga Sv. Mise plkst. 18.00
22.10. – sv. Jānis Pāvils II

Rožukroņa lūgšana:

Darbdienās pēc rīta sv. Mises: pirmdien, trešdien, piektdien – latviski otrdien, ceturtdien, sestdien – poliski

Svētdienās – pirms sv. Mises plkst. 9.00 – poliski,
pirms sv. Mises plkst. 11.00 – latviski

13.oktobrī pēc sv. Mises plkst. 11.00 mūsu draudzē sāksies Svētdienas skolas nodarbības. Tās notiks katru svētdienu latviešu un krievu valodās.
Aicinām visus, kuri vēlas būt kristīti, pieņemt pirmo Svēto Komūniju vai laulāties.

Pieteikties pie draudzes prāvesta:
Tālr. 22035236