Sv. Terēzes no Avilas svētki Latvijā – Baskāju karmelīti Latvijā

Sv. Terēzes no Avilas svētki Latvijā

Ir 15. oktobris, kad Katoliskajā baznīcā atzīmē svētās Terēzes no Jēzus piemiņas dienu. Latvijas Karmelam šī diena ir lieli svētki, jo īpaši šogad, kad tiek atzīmēta 50. gadadiena, kopš Terēzi no Avilas iecēla par Baznīcas Doktori. Arī šogad Karmela garīguma kopienas pulcējās kopā Rīgas svētā Jāzepa baznīcā, kur kalpo Baskāju karmelīti, lai atkal savstarpēji satiktos un šos svētkus svinētu.
Svētki iesākās ar Vissvētākā Sakramenta adorāciju pirms svinīgās svētku Svētās Mises, bet noslēdzās ar koncertu “Dvēseles pils”. Tagad par visu pēc kārtas.
Vissvētākā Sakamenta adorācija un klusā lūgšana kā arī grēksūdze, ir viens no veidiem, kas palīdz mums katram uzsākt un nostiprināt iekšējās lūgšanas dzīvi, lai ieietu sevī un satiktos ar Dievu, kurš dzīvo katrā no mums. Tas ir pirmais solis, kas prasa lielu saņemšanos no katra, kurš tikai sāk lūgties. Tas ir arī pirmais solis, lai dvēsele, pēc Avilas Terēzes mācības, ieietu “Dvēseles plī”.
Tieši uz ieiešanu sevī un atvēršanos Dievam, aicināja arī draudzes prāvests tēvs Jaroslavs Nendza, kurš arī savā sprediķī uzrunāja un mudināja cilvēkus nebaidīties uzņemties šo atbildību, mudināja palikt uzticīgiem lūgšanā neskatoties uz grūtībām, ko piedzīvojam, lai varētu patiesi satikties paši ar sevi un Dievu, kurš dzīvo katrā no mums – mūsu dvēseles centrā. Vienojoties ar Dievu Euharistijā, mēs šajos svētkos tikām stiprināti, lai ietu uz priekšu, un atbilstoši katrs savam aicinājumam pazemīgi un paklausīgi, sekotu Kristum.
Šīs visas vērtības, kas jau tika pieminētas, atklājās arī koncertā. Es vēlējos visus pavadīt cauri dvēseles pils mājokļiem, katrā no tiem minot kādus svarīgākos aspektus, kam dvēsele iet cauri, lai sasniegtu pašu galveno mājokli. Tāpat, pateicoties kopīgai sadarībai ar dažām Karmela garīguma kopienām, tika citēta arī pati grāmatas “Dvēseles pils” autore – svētā Terēze no Jēzus. Viņas citāti ļāva iedziļināties un sadzirdēt svētās nostāju par to cik svarīgi ir dvēselei neapstāties un virzīties līdz pat septītajam mājoklim, kurā pilnībā savienoties ar savu Radītāju. Skaistu un piepildītu atmosfēru radīja un uzturēja Nacionālās Mākslu vidusskolas Emīla Dārziņa mūzikas skolas un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas audzēkņu skaņdarbi. Pateicoties šiem jauniešiem mums izdevās radīt ļoti intīmu, dziļu un meditatīvu atmosfēru, kas, manuprāt, valda katra cilvēka dvēselē.
Nebaidīsimies no ieiešanas sevī, no sevis iepazīšanas…
Koncerta idejas autors: Elvijs Krevics