Svētā Gara nosūtīšanas svētki – Baskāju karmelīti Latvijā

Svētā Gara nosūtīšanas svētki

Kristus ir augšāmcēlies!

Mani dārgie, šodien mēs svinam Svētā Gara nosūtīšanas svētkus. Kā mēs zinām, Viņam ir ļoti liela loma kristieša dzīvē. Sv. Pāvils mums atgādina: Brāļi, neviens nevar pateikt bez Svētā Gara palīdzības: “Jēzus ir Kungs.”
Kā mēs esam dzirdējuši, Jēzus dvesa uz apustuļiem, tāpat kā paradīzē Dievs dvesa uz Ādamu, kas bija izgatavots no zemes, un pateicoties tam Ādams atdzīvojās. Jēzus dvesa uz apustuļiem, lai viņi atdzīvinātu garīgo dzīvi katrā cilvēkā, lai kur arī viņi dotos.
Sekvencē, kuru klausījāmies, mēs uzzinām, kas ir Svētais Gars un kāds ir Viņa uzdevums. Viņš ir nabadzīgo cilvēku Tēvs, ne tikai tiem, kas ir materiāli nabadzīgi, bet galvenokārt tiem, kuri ir garīgi nabadzīgi, salauzti, izmisuši, tiem, kuri zaudējuši cerību. Viņš spēj mūs atjaunot un piepildīt ar optimismu un entuziasmu, ja mēs Viņam ļaujam. Viņš spēj mūs bagātināt, jo  ir dārgu dāvanu Devējs, kuras mums ir vajadzīgas katru dienu, katru dzīves mirkli. Svētais Gars ir arī sirdsapziņas Gaisma, lai mēs nekad nezaudētu jūtīgumu pret ļaunumu un grēku, ka mēs neiekristu liekulībā. Viņš, kad mūs apmeklē ļoti delikātā veidā, piepilda sirdi ar neizsakāmu prieka saldumu.
Kad dzīves laikā mēs jūtamies garīgi noguruši un izsmelti, tad Gars mums dod veldzi un atpūtu. Kad no pārāk lielā kārdinājuma uzbrukumiem un pārāk lielās intereses par pasaules modeli, mūsu garīgā dzīve sāk novīst, Gars nāk un mūs atveldzē ar dzīvo ūdeni. Sabrukuma, šaubu un izmisuma laikā, Viņš nāk mūs apmīļot un  mierināt ar cerību. Protams, ja mēs Viņam to palūgsim.
Brāļi un māsas, atvērsimies Svētā Gara darbībai. Viņš ir paša Dieva Tēva dvaša, un šī dvaša dziedina, ārstē un dod dzīvību. Lūgsim Svēto Garu ar sekvences vārdiem: lai Viņš nomazgā mūsos visu to, kas mūsos nav svēts; katram no mums, kurš atrodas garīgā sausumā, lai Viņš ielej pamudinājumu darboties tālāk; lai Viņš dziedē mūsu sirds brūces un sasildītu tās, kas ir nocietinātas.

T. Staņislavs Praciaks OCD