Lieldienu VII svētdiena – Baskāju karmelīti Latvijā

Lieldienu VII svētdiena

Kristus ir Augšāmcēlies!

Mani dārgie, šodienas Evaņģēlijā Jēzus, lūdzoties savam Tēvam, vēlas, lai visi Viņam uzticētie cilvēki, sasniegtu debesu valstību. Jēzus izsaka dažus lūgumus, kuri ir svarīgi katra kristieša dzīvē.
Lūk, pirmais lūgums: Svētais Tēvs, pasargi savā vārdā viņus, kurus Tu man devi, lai viņi būtu vienoti kā mēs! Jēzus mums atklāj, ka Svētais Dievs ir Tēvs mums visiem ticīgajiem. Mums, kā Viņa bērniem, ir jāturas ļoti tuvu pie Dieva, pie Viņa mīlestības, jo tikai tā ir patiesa. Šis pirmais Jēzus lūgums attiecas uz mūsu ciešajām attiecībām ar Dievu Tēvu. Kristus vēlas, lai Tēvs mūs pieglauž pie Savas sirds.
Nākošais lūgums ir: Es nelūdzu, lai Tu viņus paņemtu no pasaules, bet lai Tu tos pasargātu no ļauna. Pasaulei ir savs modelis, loģika, vērtības, un tas viss pretojas Dievam. Jēzus apzinās, kas sagaida Viņa mācekļus, kuri nevar izvairīties no cīņas, un lūdz Tēvu pasargāt viņus no sakāves. Ļaunums par katru cenu vēlas iznīcināt Dieva darbu. Tikai tie, kas ir iegremdēti Dieva sirdī, var tikt pasargāti no pasaules ļaunās ietekmes.
Vēl viens lūgums: Svētī viņus patiesībā! Un mazliet tālāk: Tavi vārdi ir patiesība.  Jēzus vēlas, lai Tēvs tos, kuru Viņš pieglauž pie Savas sirds un pasargā no ļaunā, ved Sava vārda gaismā pa dzīves ceļiem. Cilvēks ļoti ātri izveido savu vērtību hierarhiju, kur ne retums, Dievs ir vistālākajā vietā, kaut arī Viņš vispār var tur nebūt. Tādēļ ir tik grūti ticēt Dieva vārdam. Jēzus vēlas, lai Tēvs iemāca mums saprast Sava vārda patiesību, ka Dieva patiesība ir cilvēka patiesais labums.
Jēzus savā lūgšanā lūdz par visu Baznīcu un par katru no mums. Mēs Viņam esam svarīgi, jo Viņš mūs mīl. Viņš vēlas, lai mēs tā pieķertos Tēva sirdij, lai mēs neklausītos pasaules balsī, bet gan lai iemācītos mīlēt un caur mīlestību veidot vienotību, lai Dievs caur mums kļūtu klātesošs pasaulē.

T. Staņislavs Praciaks OCD