Svētā Jāņa no Krusta Svētki – Baskāju karmelīti Latvijā

Svētā Jāņa no Krusta Svētki