Vissvētās Trīsvienības svētki – Baskāju karmelīti Latvijā

Vissvētās Trīsvienības svētki

Mani dārgie!
Krievu mūks un Pareizticīgo Baznīcas svētais uzrakstīja lielisku ikonu, kuru zina daudzi no mums. Ikona attēlo trīs eņģeļus, kuri sēž pie galda. Šīs attiecības ir atvērtības, savstarpīguma, uzticības, mīlestības un ziedošanās pilnas. Viņi veido apli, pilnu, bet ne slēgtu. Viņi aizņem trīs galda malas, bet viena ir tukša. Šī tukšā mala ir vistuvāk mums. Aplūkojot ikonu, var rasties iespaids, ka kāda pietrūkst. Un tiešām, pietrūkst cilvēka. Šī vieta ir paredzēta tev – brāli, tev – māsa un man. Dievs aicina mūs savā dzīvē, uz laimīgu dzīvi. Viņš vēlas, lai cilvēks nodibinātu ar Viņu mīlestības attiecības. Jo šo mīlas attiecību dēļ, kas valda starp trim personām, ir radies cilvēks. Mēs tikām radīti no mīlestības mīlestībai. Uzaicinājums būt kopā ar Dievu ir adresēts visiem un vienmēr ir spēkā.
Pateicoties kristībām, mēs piederam Vissvētākajai Trīsvienībai. Tomēr Dievs, kurš mūs radīja un kam ir pilnīga vara pār cilvēku, nevēlas neko darīt bez cilvēka piekrišanas un atvērtības. Viss tiek darīts absolūtā brīvībā. Tāpēc ir svarīgi, lai mēs pieņemtu šo ielūgumu, bet bez piespiešanas. Mēs izlemjam, vai es gribu, vai negribu. Dievs vēlas, lai mēs ar šo uzaicinājumu sajūsminātos un sailgotos pēc Dieva.
Visi vēlas kādu sabiedrību. Neatkarīgi no tā, vai tā būs ģimene, draugi, kolēģi, mēs vēlamies piederēt viņiem. Mēs neesam vientuļnieki. Iemīlējušies arī meklē sevi savstarpēji, un vēlas, lai viņu mīlestība būtu brīva un atbildīga. Viņi nevēlas, lai citi viņiem traucētu. Viņi vēlas būt kopā. Tas pats ir ar Dieva ielūgumu. Tas ir individuāls, jā katram no mums, bet katram savā veidā. Attiecības ar Dievu ir atšķirīgas – tavas brāli, tavas māsa un citas ir manas. Tomēr ir svarīgi, lai tās būtu, un, lai tās padziļinātos.
Šodien atvērsim sevi Dievam, izmantosim Viņa uzaicinājumu un aizņemsim tukšo vietu, lai aplis tiktu noslēgts.

T. Staņislavs Praciaks OCD