Brigitas no Jēzus mūža solījumi – Baskāju karmelīti Latvijā

Brigitas no Jēzus mūža solījumi

10. oktobrī sv.Jāzepa baznīcā notika Terēzes Karmela kopienas ikmēneša tikšanās. Sv. Misē mūža solījumus salika Brigita no Jēzus. Solījumus ordeņa vārdā pieņēma karmelītu tēvs Staņislavs Pračaks. Terēzes Karmela kopiena dibināta 1992.g., tajā ir 25 biedri.