Kunga Debeskāpšanas svētki – Baskāju karmelīti Latvijā

Kunga Debeskāpšanas svētki

Mani dārgie!

Tur ir valstība, uz kuru uzkāpa Jēzus, un arī mēs esam aicināti uz to. Kā tur nokļūt? Jēzus atstāja mums priekšrakstus. Lai priekšraksti būtu veiksmīgi, tie ir jāpiemēro. Pirms galīgā rezultāta, lai tas būtu auglīgs, ir jāveic izmēģinājumi. Ne uzreiz viss izdodas ar pirmo reizi. Kunga lūgšana: Tēvs mūsu ir šāds priekšraksts. Katrs no mums to zina, bet vai mēs mākam to dzīvē labi un pareizi izmantot? Atslēgas vārds šajā priekšrakstā, t.i., šajā lūgšanā, ir: Tēvs. Lai uzkāptu debesīs, ir jāieiet dziļās attiecībās ar Debesu Tēvu.
Apustuļi, kas skatās debesīs, dzird eņģeļu balsi: Kāpēc jūs stāvat, raudzīdamies debesīs? Šie vārdi ir adresēti arī mums ticīgajiem. Jā, mums tur ir jāskatās, bet, Dievs, mūs ir nolicis uz zemes šeit un tagad. Un šeit, uz zemes, mums aktīvi jādzīvo ticībā. Tas ir aicinājums uz patiesu iesaistīšanos. Man ir jābūt kristietim, kurš izpilda priekšrakstus, lai nokļūtu debesīs, tas ir, realizē lūgšanu: Tēvs mūsu, konkrēti: baznīcā, mājās, ģimenē, darbā, skolā, atpūtas laikā, atvaļinājumā. Tas nozīmē vienmēr un visur.
Svētais Pāvils mums atgādina, ka Dievs dod jums gudrības un atklāsmes Garu Viņa dziļākai pazīšanai. Lai Viņš apgaismo jūsu gara acis. Mūsu Tēvs dod mums tās – šīs apgaismotās gara acis, lai mēs būtu stipri, lai nekad nešaubītos, ka ir vērts ikdienā realizēt mīlestības bausli.

T. Staņislavs Praciaks OCD